Sistema de Verificación de Identidad B@kQ

Pertsona fisikoek nortasuna elektronikoki egiaztatzeko balio du, Euskadiko edozein Administrazio Publikoko Erakundetan. Egiaztapena eta sinadura ahalmentzen du.

ESKABIDE PROZEDURA

Aurrez-aurrekoa

LEKUA

Udaletxeko Harrera bulegoan

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

NAN edo AIZ