“C2 ARRASATE” esparruko urbanizazio proiektuaren aldaketa puntualari hasierako onarpena eman zaio

2023/10/24

Iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia ikusi

 Alkateak 2023ko urriaren 18an emandako Ebazpenez hasierako onarpena eman zaio Mutrikuko “C2 ARRASATE” esparruko urbanizazio proiektuaren aldaketa puntualari.

Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 196 artikuluan xedatutakoaren arabera, aipatutako proiektua jendaurrean jartzen da hogei eguneko epean. Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, udaletxeko Iragarki taulan eta “El Diario Vasco” egunkarian argitaratuko da, eta epea azken iragarkia argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuko da.

Epe horretan agiria aztertzeko aukera izango da, eta bidezko ikusten diren alegazioak egin ahal izango dira.

Mutrikun, 2023ko urriaren 18an.
Alkatea. Joseba Palenzuela Arrieta