Pleno Ordinario (25/04/2024)

25/04/2024

GAI ZERRENDA

 1. Ondorengo akten onespena:

  • - 2024-03-21eko Udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta.

2. Udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea:

  • Zinegotzi kargu baten errenuntzia
  • 2024ko martxoko alkate, hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak.
  • Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza.

3. Udal enplegatuen ordainsarien igoera. 31/2022 Legeko 19.Bi.2.b) artikulua.

4. Mutrikuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko herritarren partaidetzarako programa.

5. Erregu-galderak.

 

Zuzenean ikusteko: