Planos

 

A.1. Lurralde egitura organikoa. Luzoruaren sailkapena eta kalifikazioa. Sistema orokorrak.

 A.1.

A.2. Lurraldearen egitura organikoa. Lurzoru ez hiritargarriaren ezaugarriztapen orokorra (D zona). Antolaketa kategoriak. 

 A.2.

A.3.1. Mutrikuko hirigunearen antolaketa. Azken imagina. 

 A.3.1.

A.3.2. Mutrikuko hirigunearen antolaketa. Kudeaketa unitateak. 

 A.3.2.

A.3.3. Mutrikuko hirigunearen antolaketa. Kalifikazio globala.

 A.3.3.

A.3.4. Mutrikuko hirigunearen antolaketa. Hiri lurzoruaren kalifikazio xehatua. 

 A.3.4

A.3.5. Mutrikuko hirigunearen antolaketa. Azpiegiturak.

 A.3.5.

A.4.1. Mijoaren antolaketa. Azken imagina.

 A.4.1.

A.4.2. Mijoaren antolaketa. Kudeaketa unitateak.

 A.4.2.

A.4.3. Mijoaren antolaketa. Kalifikazio globala.

 A.4.3.

A.4.4. Mijoaren antolaketa. Hiri lurzoruaren kalifikazio xehatua.

 A.4.4.

A.4.5. Mijoaren antolaketa. Azpiegiturak.

 A.4.5.

A.5.1. Urasandiren antolaketa. Azken imagina.

 A.5.1.

A.5.2. Urasandiren antolaketa. Kudeaketa unitateak.

 A.5.2.

A.5.3. Urasandiren antolaketa. Kalifikazioa globala.

 A.5.3.

A.5.4. Urasandiren antolaketa. Hiri lurzoruaren kalifikazio xehatua. 

 A.5.4.

A.5.5. Urasandiren antolaketa. Azpiegiturak.

 A.5.5.