“U.E.C.2 Arrasate” eremuko Xehetasun Azterketaren aldaketa puntualaren hasierako onespena.

2023/10/26

Iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia ikusi

2023ko urriaren 19an, 131/2023 zenbakiko Alkate Ebazpenaren bidez, honako erabaki hau hartu zen: 

BAT: Hasierako onespena ematea “U.E.C.2 Arrasate” eremuko Xehetasun Azterketaren aldaketa puntualari, kontuan hartuz 2023ko urriaren 16an Udaleko Arkitekto Aholkulariak egindako txostenean (A-23 MU046) jasotakoa.                                                                                      

BI: Hasierako onespen erabaki hau interesdunei jakinaraztea, 20 eguneko informazio publikoko aldia zabaltzea eta, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, udale­txeko iragarki taulan eta lurraldean hedadura handiena duen egunkarietako batean argitaratzea.

HIRU: Udalbatzari ebazpen honen berri ematea burutuko den hurrengo ohiko osoko bilkuran.

 

Mutrikun, 2023ko urriaren 19an.
Alkatea. Joseba Palenzuela Arrieta