Mutrikuko Ageriko XXXV. Margo Sariketa

Mutrikuko Arte Eskolak Santixo egunean ageriko margo sariketa antolatuko du.

OINARRIAK

 

Mutrikuko Arte Lagunak, Udalaren babesean lehiaketa hau antolatzen du ondoren ematen diren arauen arabera:

 

1.- Lehiaketa Eguna: lehiaketa, 2.015ko uztailaren 25ean ospatuko da.

 

2.- Parte hartzaileak: nahi duen edonork har dezake parte, inolako eragozpenik gabe.

 

3.- Gaia: Lanak, Mutriku herriaren  adierazgarriak izan behar dira.

 

4.- Teknika eta Formatoa: lana egiteko era eta neurriak libreak izango dira. Librea izango da ere tinturaren euskarri erabili daitekeen materiala.

 

5.- Lanaren zigiladura: Euskarriak lehiaketa egunean goizeko 8etatik 10an bitartean, Kultur Etxean ( Erdiko Kale), markatuak izan behar dira.

Euskarriak, lanerako aurretik prestatuak eraman daitezke, baina ez da onartuko marrazki, zirrimarra edo marra aztarrenik edukitzea.

 

6.- Lanaren aurkezpena: lanak, Kultur Etxean aurkeztuko dira 13:00etatik 14:30ak bitartean, egilearen xehetasunak dituen kartazalarekin batera. Une horretan, parte-hartzaile bakoitzari bazkal txartel bat emango zaio. Bazkaria, arratsaldeko 15:00etan izango da.

 

7.- Epaimahaia: horretarako gai den epaimahai batek aukeratuko ditu lanik onenak. Sari banaketa, arratsaldean izango da.

 

8.- Lanen erakusketa eta jabegoa: aurkeztutako lanekin, erakusketa egingo da Zabiel Kultur Etxean bertan, uztailak 31arte. Eginiko lana saldu nahi dutenek, prezioak finkatu beharko dituzte aurkezten diren unean. Lehenengo saridunaren lanaren jabetza Udalarena izango da. Lehiaketa eta gero, lanak jasotzeko azken eguna, abuztuaren 6a izango da. Epe honetan ez bada jaso, hurrengo ikasturtean Arte Eskolatik jasotzeko aukera dago. Ikasturtea urrian hasiko da eta ordutegia iluntzeko zapietatik bederatzietara izango da.Urtea pasatzen bada eta lana ez bada jaso, antolatzaileen eskuetan geratzen da.

 

9.- Sariak:

 

                 Helduak:

 

                         1.goa ……………… 700 €

                         2.goa ……………….400 €

                         3.a…………………...200 €

 

             Haurrak ( 15 urterarte )

                       

1.      goa ……………… 60 € margo materiala

 

 

Hirugarren orrialdea:

 

 

Mutrikuko Arte Lagunak, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza este certamen de pintura al aire libre con arreglo a las siguientes bases:

 

1.- Fecha: el concurso se celebrará el 25 de julio del 2.015

 

2. - Participantes: podrán tomar parte todos/as los/as artistas que lo deseen.

 

3.- Tema: las obras deberán ser representativas de la villa de Mutriku.

 

4.- Técnica y formato: tanto la técnica como las medidas de las obras serán libres, así como su soporte.

 

5.- Sellado de las obras: los soportes serán sellados el día del concurso de 8 a 10 de la mañana en la Casa de Cultura ( Erdiko kale). Éstos pueden llevarse preparados, pero no se admitirán los que tengan rastro de dibujos o bocetos.

 

6.- Presentación de las obras: los trabajos se entregarán a partir de las 13:00 a las 14:30 horas en la Casa de Cultura, juntamente con el sobre con todos los datos del autor. En este momento se entregará a cada participante un vale para la comida que tendrá lugar a las 15:00.

 

7.- Jurado: el fallo del certamen correrá a cargo de un jurado designado por la organización. La entrega de premios se efectuará por la tarde.

 

8.- Exposición y propiedad de las obras: todas las obras se expondrán en la Casa de Cultura hasta el 31 de julio. El autor que desee vender, deberá fijar el precio de la obra al entregar la misma. El ayuntamiento se quedará en propiedad el primer premio. El plazo para recoger las obras de la sala de exposiciones termina el 6 de agosto. A partir de octubre y durante el curso escolar, se podrán recoger los cuadros en Arte Eskola de siete a nueve de la tarde.  Una vez transcurrido un año las obras quedarán en manos de la Organización.

 

 

9.- Premios:

 

              Adultos:

 

                       1º …………………….. 700 €

                       2º …………………….. 400 €

                       3º……………………… 200 €

                  

 

               Infantiles ( hasta 15 años )

                       1º ……………………….. 60 € en material de pintura